Mga Alternatibo sa Speedy Tube

Software na kayang makahanap at makakuha ng mga bidyo isa iba't-ibang ekstensyon mula sa Youtube

Mga Alternatibo sa Speedy Tube
  • All Video Downloader 6.0.0.0
    All Video Downloader 6.0.0.0

    Ito ay ginagamit sa pagkopya ng mga musika mula sa iba't ibang website tulad nang Youtube

    Free Sa Catalan
    5.4